പി‌എൻ‌ജി എഡിറ്റർPNG എഡിറ്റർ: ഒരു PNG ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം

1. ഒരു PNG എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഫയൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ അപ്‌ലോഡ് ഏരിയയിൽ വലിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2. നിങ്ങളുടെ ഫയൽ തുറക്കും

3. നിങ്ങൾക്ക് PNG ഓൺലൈനിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും

4. നിങ്ങളുടെ PNG എഡിറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കത് സംരക്ഷിക്കാനാകും.

PNG എഡിറ്റർ

ഈ ഉപകരണം റേറ്റുചെയ്യുക
3.1/5 - 35 വോട്ടുകൾ